Svenska Juiceföreningen har svarat på KRAV:s regelförslag om kommande tilläggskrav för socialt ansvar för samtliga produkter och råvaror. För juicebranschen är hållbarhetsarbete väldigt viktigt och det på går ett antal initiativ för att öka transparensen i leverantörskedjan. Det nya förslaget från KRAV innebär dock så försvårande omständigheter frö svenska juiceproducenter att om det blir verklighet blir det för komplicerat att fortsätta använda KRAV-märket på juicen.

Läs föreningens svar på remissen här:
Remissvar Svenska Juiceforeningen KRAV_20160331