Myter har skapat en juiceparadox

Svenska Juiceföreningen har under två dagar varit ute på Visbys gator för att fråga Almedalsbesökarna om deras juicevanor. Totalt deltog 411 personer och resultaten visar att det finns en tydlig missuppfattning om att juice innehåller tillsatt socker. 4 av 10 Almedalsbesökare uppger att de minskat sitt juicedrickande de senaste åren och menar att juice [...]