Styrelse2022-04-20T11:22:22+02:00

Styrelse

Juiceföreningens styrelse består av:

Ordförande

Magnus Berndtsson, Eckes Granini

Vice ordförande

Daniel Gejde, Kiviks Musteri

Ordinarie ledamöter

Dan Reichardt, Döhler
Daniel Gejde, Kiviks Musteri

Ordförande i Tekniska Kommittén

Annika Nilsson, Kiviks Musteri