Kontakta oss

Svenska Juiceföreningen
c/o Livsmedelsföretagen
Box 55680
102 15 STOCKHOLM

För mer information

För frågor som rör juicebranschen generellt eller föreningen specifikt är du välkommen att kontakta;

Rasmus Bäckström

Ordförande
+46 (0)707 56 21 41
rasmus.backstrom@li.se