Välkommen till Svenska Juiceföreningen__apelsin

Svenska Juiceföreningen består av medlemsföretag som bedriver verksamhet där juiceråvara ingår, antingen som tillverkare, distributör, importör eller representant för utländska företag. Rätt till fullvärdigt medlemskap i föreningen har företag som bedriver tillverkning av produkter i vilka juiceråvara ingår.

Till associerad medlem av föreningen kan antas annat företag som i Sverige marknadsför eller bedriver handel med juiceprodukter. Föreningen är i sin tur medlem i den europeiska branschorganisationen AIJN.

Varför ska du vara medlem i Svenska Juiceföreningen:

  • För att stärka branschen och var pådrivande i dialogen med myndigheter och beslutsfattare
  • För att tillsammans driva och stärka kategorin
  • För att kunna ta del av branschgemensam mediehantering
  • För att föreningen har ett fokus på CSR-frågor
  • För att föreningen har en gemensam Teknisk Kommitté
  • För att föreningen är medlemmar i den europeiska branschföreningen AIJN
  • För att säkra ditt företags informationsflöde vad gäller juicerelaterade frågor