Juiceresan__apelsin_trad

Produktion i stor skala av fruktjuice innebär mycket mer än bara att pressa juicen ur frukten. För att illustrera detta kan vi ta apelsinen som exempel. Vi följer fruktens väg från plantskolan till apelsinjuicen på frukostbordet.

Apelsinträdet

Om du planterar en apelsinkärna får du vänta minst 15 år innan du kan plocka din förstaapelsin – och det finns ingen garanti att den kommer att smaka bra! I verkligheten köper apelsinodlaren ett litet träd från plantskolan. Där har man planterat kärnor för att få ett lämpligt, livskraftigt rotsystem för trädet. På detta träd ympar man in den apelsinsort man vill ha och sedan tar det cirka 3 år innan man får den första nämnvärda skörden.

Gradvis ökar sedan skörden under de kommande 15 åren för att sedan vara ganska stabil i ytterligare 10 år. Därefter är det vanligtvis tid att ersätta det gamla trädet med ett nytt. Beroende på var i världen trädet växer kan det faktiskt bli så gammalt som 100 år, men ur ekonomisk synpunkt är livscykeln vanligtvis 25-30 år.

Plockning av apelsiner

Apelsiner på samma träd mognar inte alla på samma gång. Det är därför mycket viktigt att man noggrant väljer ut de frukter som skall plockas. Detta innebär att plockningen måste ske för hand av erfaren skördepersonal. Det är nämligen så att i det ögonblick apelsinen skiljs från trädet så avstannar mognadsprocessen. För att få den godaste juicen måste därför apelsinerna plockas i exakt rätt tid, när de har nått sin optimala mognad. Det har gjorts många försök att utveckla mekaniska plockningsmaskiner men hittills har ingen av dessa kunnat ersätta människan. Ett fullvuxet apelsinträd kan bära så många som 2.000 apelsiner, vilket innebär c:a 200 liter apelsinjuice. En erfaren plockare kan plocka upp till 3.000 kg på en dag.

Pressning av apelsiner

Från plantagen transporteras apelsinerna till fabriken där de skall behandlas. Det är viktigt att ta hand om frukten så snabbt som möjligt och som en generell regel gäller att ingen apelsin skall lagras mer än 24 timmar innan den går vidare i processen. Det första som händer i fabriken är att apelsinerna tvättas, ofta sker detta med det vatten som avgår från frukten i ett senare skede. Därefter inspektion och storlekssortering innan frukten går till den maskin där juicen pressas ut. Juicen innehåller i detta skede kärnor och fruktkött, men inga skaldelar kommer i kontakt med juicen under någon del av processen. Kärnorna och fruktköttet silas och centrifugeras bort från juicen som sedan går vidare till en stor blandningstank.

Härifrån kan den gå till pastörisering och direkt fyllning på konsumentförpackning, eller till fortsatt lagring i tank alt. djupfryst i fat. Denna juice benämns med olika namn på olika marknader. Det kan vara t.ex. vara ”nypressad”, ”inte ifrån koncentrat” (NFC) eller ”från koncentrat” (FC). Det vanligaste är emellertid att juicen går till en koncentrationsprocess där c:a 80% av volymen avgår i form av vatten. Detta sker genom upphettning under vakuum, vilket är det skonsammaste för de känsliga arom- och smakämnen som finns i juicen. De återstående 20% utgör ett koncentrat som lagras vid en temperatur mellan -8 och -18° C. Skälet till att man koncentrerar juicen är att reducera den kvantitet som skall lagras och sedan transporteras över världen. Vissa flyktiga aromämnen avgår under koncentrationsprocessen men många av dem kan fångas upp i ett senare skede och återföras till den juice som rekonstitueras innan den fylls på konsumentförpackning.

Lagring och transport

Juicekoncentratet kan fryslagras under lång tid utan att förlora kvalitet. Från de två främsta produktionsområdena i världen, Brasilien och Florida, transporteras koncentratet antingen i speciella bulkfartyg eller i plåtfat med dubbla påsar av plast. Från bulkfartyget pumpas koncentratet över till stora tankar i de speciella Juiceterminaler som, för Europas del, finns i Holland och Belgien. Lagringen sker vid minus 8-10º C, en temperatur vid vilken koncentratet fortfarande kan pumpas. Anledningen till detta är att den naturligt höga fruktsockerhalten gör att produkten inte fryser till ett isblock. Lagringen kan ske under lång tid utan att kvaliteten påverkas negativt. Från Juiceterminalerna sker den vidare transporten i tankbilar eller tankcontainers till den slutliga destinationen i t.ex. Sverige.

Den juice som inte koncentrerats kan lagras under lång tid antingen djupfryst i fat eller under kyla i aseptiska tankar. Det innebär att tanken är helt fylld och att all luft har tagits bort. Syret i luften är en fiende till juicen. C-vitaminhalten förstörs av syre och färgen påverkas negativt. Speciella bulkfartyg finns för transport av den icke koncentrerade juicen från Brasilien till Europa. Kvantiteterna av denna typ av juice växer mycket snabbt trots att priset till konsument är betydligt högre, främst beroende på den höga transportkostnaden.

Förpackning och distribution

Under koncentrationsprocessen avgick vatten från juicen. Exakt samma mängd vatten återförs till koncentratet innan fyllning sker på den slutliga konsumentförpackningen. Vattnets kvalitet är naturligtvis mycket viktigt för att kunna återskapa den ursprungliga kvaliteten så nära som möjligt. En lätt pastörisering är också nödvändig för att säkerställa en god kvalitet för konsumenten.

När det gäller den icke koncentrerade juicen sker enbart den lätta pastöriseringen innan fyllningen på konsumentförpackning.

Nu, äntligen, kan konsumenten njuta av sin dagliga apelsinjuice, utan att behöva bekymra sig om hur den kommit till Sverige från andra sidan jordklotet, d.v.s. vad som skett från jord till bord!