Nypressat

Till skillnad från storskalig juice vars väg beskrivs i Juiceresan pressas juice även lokalt i Sverige. Som illustration följer vi även här apelsinens väg från plantagen till den nypressade apelsinjuicen på frukostbordet.

Apelsinträdet

Apelsinodlaren köper ett litet träd från plantskolan där man har planterat kärnor för att få ett lämpligt, livskraftigt rotsystem för trädet. På detta träd ympar man in den apelsinsort man vill ha och sedan tar det 4-5 år innan man får den första användbara skörden.

Gradvis ökar sedan skörden under de kommande 15 åren för att sedan vara ganska stabil i ytterligare 10 år. Därefter är det vanligtvis tid att ersätta det gamla trädet med ett nytt. Beroende på var i världen trädet växer kan det faktiskt bli så gammalt som 100 år, men ur ekonomisk synvinkel är livscykeln vanligtvis 25-30 år.

Plockning av apelsiner

Alla apelsiner på ett träd mognar inte på samma gång. Det är därför mycket viktigt att man noggrant väljer ut de frukter som skall plockas. Detta innebär att plockningen måste ske för hand av erfaren skördepersonal. Det är nämligen så att i det ögonblick apelsinen skiljs från trädet så avstannar mognadsprocessen. För att få den godaste juicen måste därför apelsinerna plockas i exakt rätt tid, när de har nått sin optimala mognad.

Inköp

För att pressa apelsinjuice i Sverige krävs en noggrann organisation i samband med inköp och transport av apelsiner. Eftersom apelsinskördarna mognar vid olika tider i olika delar av världen måste man i god tid bestämma var i världen man ska köpa de frukter som smakar bäst när de ska bli nypressad juice i Sverige. Transporter sker till största delen med båt under väl kontrollerade former.

Pressning

All frukt som levereras till presseriet kontrolleras noggrant för att uppfylla de krav som ställs på råvaran. För att alltid kunna leverera juice med bästa smak och kvalitet ut till konsumenterna blandas frukt av olika ursprung dagligen i väl avvägda proportioner. Frukten sorteras och tvättas i rent svenskt kranvatten innan den pressas. Apelsinerna pressas en och en och juicen avskiljs från skaldelar, kärnor och det mesta av fruktköttet.

Hållbarhetsbehandling

Från pressarna går apelsinjuicen vidare till en skonsam värmebehandling för att ta bort eventuellt oönskade bakterier och för att ge juicen några dagar längre hållbarhet.

Fyllning och leverans

I nära anslutning till värmebehandlingen packas juicen på flaska och inom något dygn är den nypressade apelsinjuicen på väg till en butik nära ditt frukostbord.

Eftersom juicen är pressad och skonsamt behandlad nära konsumtionstillfället får den kallas nypressad. Den skonsamma behandlingen bevarar det mesta av juicens nyttigheter men medför en kortare hållbarhet, därför måste tiden mellan pressning och hållbarhetens slut alltid anges på förpackningen.