Apelsin och vitamin__apelsin

Att förbättra folkhälsan hos ett land är ett delat ansvar på ett stort antal aktörer, såväl privata som offentliga. Svenska Juiceföreningen stödjer alla positiva initiativ som uppmuntrar och förbättrar de val – både gällande kost och livsstil – som våra konsumenter gör.

Juice är till 100 procent frukt och grönsaker. Tack vare de många närings- och hälsofördelar som juice har, har 100 ml ingått som en del av Livsmedelsverkets rekommenderade 500 gram frukt och grönt per dag.

100 ml frukt- eller grönsaksjuice/smoothie räknas i många länder som en portion och inkluderas i 5-om-dagen-kampanjer. Kampanjernas syfte är att minska risken för hjärtsjukdomar, stroke och vissa cancerformer där frukt och grönsaksjuice bidrar med näringsämnen som är del i denna riskminskning.

Frågan är inte om juice kan ersätta frukt och grönsaker, utan hur den svenska befolkningen på ett enkelt vis ska få i sig de nyttiga ämnen som finns i frukt och grönsaker däribland vitaminer och mineraler. Livsmedelsverkets råd är att man ska äta 500 gram frukt och grönsaker om dagen. 21 procent av den kvinnliga befolkningen och endast 13 procent av den manliga befolkningen äter 500 gram frukt och grönsaker. Många män äter bara grönsaker, frukt och bär någon gång i veckan. Därför kan juice vara ett bra och enkelt sätt att konsumera de vitaminer och mineraler som behövs.

I Europa finns i flera länder kostråd som inkluderar ett glas juice i råden om att äta tillräckligt med frukt och grönsaker: Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Österrike, Polen, Irland, Italien och Spanien har alla liknande kostrekommendationer.

Energiinnehållet för frukt och grönsaker är förhållandevis lågt, vilket innebär att de har en hög näringstäthet, det vill säga relativt högt innehåll av t.ex. vitaminer och mineraler per kalori. Detsamma gäller juice. Juice framställs av grönsaker, frukt och bär och som förutom vitaminer och mineraler även innehåller andra bioaktiva ämnen som anses vara positiva för hälsan t.ex. karotenoider, lykopen och polyfenoler av olika slag. Antioxidanter är en grupp bioaktiva ämnen som skyddar mot skadlig oxidativ stress.