Om förbjudna bekämpningsmedel i EU kan detekteras i gods som importeras så är det inte tillåtet att ta in det till EU. För att minimera risken att förbjudna bekämpningsmedel används i odling kan man använda sig av certifieringsstandarder som omfattar jordbruket och där användning av bekämpningsmedel är kraftigt regelstyrt och begränsat samt anpassat efter internationella överenskommelser och med tredjepartskontroll. Eller välja ekologiskt odlade produkter.