Klargörande kring användning av bekämpningsmedel i Brasilien

Om förbjudna bekämpningsmedel i EU kan detekteras i gods som importeras så är det inte tillåtet att ta in det till EU. För att minimera risken att förbjudna bekämpningsmedel används i odling kan man använda sig av certifieringsstandarder